یونولیت

یونولیت | مشخصات یونولیت نسوز

مشخصات یونولیت نسوز یونولیت ها به مانند بسیاری از مصالح ساختمانی آلی در مواجه با شعله های آتش شعله ور می شوند. اما استفاده از یونولیت نسوز می تواند تا حدود زیادی از پراکندگی آتش جلوگیری به عمل آورد. بهره گیری از عایق های حرارتی به همراه نصب صحیح و اصولی یونولیت ها می تواند …

یونولیت | مشخصات یونولیت نسوز ادامه »