تیرچه بلوک و کاربردهایش

تیرچه بلوک و کاربرد آن

در بین تمام سقف های مشبک ساختمان که در کشور مورد استاده قرار می گیرد، سقف تیرچه بلوک رایج ترین و محبوب ترین نوع سقف است که نصب بسیار آسان داشته و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.   زمان مورد نیاز برای مطالعه: 6 دقیقه   در سیستم سازه ای تیرچه بلوک، تیرها به […]

تیرچه بلوک و کاربرد آن بیشتر بخوانید »