ملات کشی دیوارها

انواع ملات ساختمانی

در صنعت ساخت و ساز ماده ای خمیری شکل وجود دارد به اسم ملات ساختمان که در زمان به هم چسباندن مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. ملات دارای دو بخش پرکننده به حجم زیاد و چسباننده به حجم کم می باشد که در ابتدا به حالت روان و شل است بعد از مدت …

انواع ملات ساختمانی ادامه »