مواد تشکیل دهنده بلوک سیمانی

مواد تشکیل دهنده بلوک سیمانی اجزای اصلی تشکیل دهنده بلوک‌های بتنی عبارت‌اند از: آب، سیمان، مصالح سنگی و در صورت نیاز مواد افزودنی. سیمان مورد مصرف در بلوک‌های بتنی اغلب از نوع سیمان پرتلند معمولی یا در سیمان پرتلند زودگیر می‌باشد. در شرایط خاص از سیمان روباره‌ای، سیمان آلومینیومی و سیمان پرتلند ضد سولفات نیز […]

مواد تشکیل دهنده بلوک سیمانی بیشتر بخوانید »