موزاییک پلیمری

کاربرد موزاییک پلیمری چیست؟

کاربرد موزاییک پلیمری چیست؟ موزاییک پلیمری از پایه ای سیمانی با پلیمر های اضافه شد تشکیل شده است که پس از برخورد با آب فعال می شوند. واکنش شیمیایی رخ داده سبب افزایش مقاومت شیمیایی مخلوط می شود و به میزان قابل توجهی استحکام می بخشد. ملات اصلاح شده پلیمری چیست ؟ ملات اصلاح شد […]

کاربرد موزاییک پلیمری چیست؟ بیشتر بخوانید »