استفاده از گچ در ساختمان چرا اهمیت دارد؟

استفاده از گچ در ساختمان چرا اهمیت دارد؟

گچ یکی از انواع مصالح ساختمانی بسیار مهم در ساختمان‌سازی به حساب می‌آید. برای اینکه بتوانند گچ را تهیه کنند، از سنگ گچ موجود در طبیعت استفاده می‌کنند. گچ به صورتی سولفات دوکلسیم آبدار در سطح زمین پیدا می‌شود. بعد از پیدا کردن گچ‌ها را خرد می‌کنند، و به کوره انتقال می‌دهند؛ تا بتوانند به […]

استفاده از گچ در ساختمان چرا اهمیت دارد؟ بیشتر بخوانید »