عایق کاری لوله رشت

عایق کاری لوله آب و انواع آن

یکی از مواردی که باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه ها می شود، عایق کردن لوله های انتقال آب است. عایق کردن هم برای لوله های آب سرد است هم برای لوله آب گرم. در زمستان برای اینکه لوله های آب به خاطر افت دما یخ نزنن آن ها را عایق بندی …

عایق کاری لوله آب و انواع آن ادامه »