مصالح ساختمانی برای ساخت و ساز

پی ساختمان و اهمیت آن در ساخت و ساز

در تعریف اصولی پایه و اساس ساختمان که با خاک در ارتباط است پی گفته می شود . که در واقع استاندارد سازی سازه مانع نشست ، مانع تخریب و مقاوم در برابر وزن ساختمان می باشد . مقاوم سازی ساختمان باید اصولی بوده تا بار سازه باعث نابودی و خسارت جبران ناپذیر به ساختمان […]

پی ساختمان و اهمیت آن در ساخت و ساز بیشتر بخوانید »